Merverdiavgift på tjenester fra ChoirMate

Fra 30. november 2022 er Sounds Good AS, selskapet bak ChoirMate, pliktig å innhente merverdiavgift (MVA) ved salg av sine tjenester, som for eksempel gruppeabonnement på ChoirMate. Dette betyr at prisene øker tilsvarende fra 30. november 2022 for å innhente denne avgiften. Ny pris vil gjelde ved neste betalingsperiode for kor som allerede har et abonnement, eller er i en prøveperiode, på ChoirMate.

Momskompensasjon

Den gode nyheten er at alle kor som er medlem av Frivillighetsregisteret kan søke om kompensasjon for kostander til merverdiavgift. Mer om ordningen kan du lese hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dersom koret ditt er organisert i en interesseorganisasjon som for eksempel Norges Korforbund eller Norsk sangerforum, er det ofte slik at de sender inn søknad på vegne av koret. Sjekk med ditt korforbund for å være sikker.

Til forsiden